ธุรกิจของเรา

บริษัท เทพเกษตร อุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท ทรัพย์สุวรรณ อินดัสตรี จำกัด  เราคือกลุ่ม ธุรกิจผลิตและจำหน่าย แร่เบนโทไนท์ กว่า 22 ปี ที่เราพัฒนาการนำแร่ Bentonite มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง ด้วยเล็งเห็นแร่ที่ทรงคุณค่า มีคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเกษตร และ อุตสาหกรรม ในประเทศไทยของเรา
แร่ BENTONITE  เป็นแร่เกิดจากภูเขาไฟ  ที่มีสรรพคุณน่าทึ่ง  ด้วยลักษณะที่มีรูพรุนสูง  มีอนุภาคที่เล็กละเอียดมากและเล็กกว่าเชื้อโรค  มีคุณสมบัติในการดูดซับ ( Absorption ) และดูดซึมสูงอย่างหาอะไรมาเทียบได้ยาก
   แร่เบนโทไนท์ถูกค้นพบมีเพียง 2 ชนิด คือ
1. โซเดียมเบนโทไนท์  เป็นดินเบนโทไนท์ที่ผ่านกระบวนการทำปฎิกริยากับเคมีได้แอคทิเวดเคลย์ (Activeted clays ) เมื่อถูกน้ำจะขยายตัว 20-30 เท่า จากปริมาตรดินแห้ง และ จับตัวเป็นโคลนเหนียวข้น  เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมขุดเจาะบ่อบาดาล  ใช้เคลือบบ่อเจาะน้ำมัน  ซึ่ง บริษัท ทรัพย์สุวรรณ อินดัสตรี จำกัด ของเราเป็นผู้จัดจำหน่าย โซเดียมเบนโทไนท์ คุณภาพสูง ดังกล่าว
2. แคลเซียมเบนโทไนท์  จะถูกนำมาใช้ในด้านการเกษตร  ซึ่ง บริษัท เทพเกษตร อุตสาหกรรม จำกัด  เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้าด้วยเล็งเห็นสรรพคุณอันน่ามหัศจรรย์  ของแร่ชนิดนี้  แคลเซียมเบนโทไนท์  เป็นแร่ดินเหนียวมีส่วนประกอบหลักคือ มอนต์มอริลโลไนท์  ( Montmorillonite ) ด้วยคุณสมบัติที่เป็นประจุลบของแคลเซียมเบนโทไนท์  ที่สามารถดูดซับสิ่งต่างๆ ที่เป็นของเหลว  สารพิษ  รวมไปถึงเชื้อโรค ( ซึ่งเป็นประจุบวก ) แถมยังสามารถปลดปล่อย Trace element คือ ธาตุที่เป็นส่วนสำคัญ ของวิตามิน หรือ ฮอร์โมน  มีส่วนช่วยในการจัดการกับเชื้อโรคได้อีกด้วย และ เมื่อแคลเซียมเบนโทไนท์ สัมผัสกับน้ำ ก็จะมีคุณสมบัติขยายตัวเล็กน้อยทำให้แตกตัวและกระจายตัวได้ง่าย  อีกทั้งยังมีคุณค่าในการปลดปล่อยปุ๋ยละลายช้าเมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี ส่งผลให้การใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างได้ผลเต็มประสิทธิภาพ มีคุณประโยชน์ได้อย่างน่าทึ่งในการจัดการกับเชื้อโรคได้ทั้ง แบคทีเรีย  ไวรัส  ยีสต์  อีกทั้งยังช่วยดูดซับอัลฟาท็อกซิน และ เชื้อรา ที่ติดมากับวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ และ เมื่อสัตว์กินเข้าไปก็จะถูกขับถ่ายออกมา  มีคุณสมบัติคล้ายดินโป่งตามธรรมชาติที่สัตว์ชอบกิน  เพราะช่วยทำให้ลำไส้สะอาด  เสริมแร่ธาตุได้มากมาย  ทำให้มีสุขภาพดี  สันดาปอาหารอย่างได้ผลดีมีประสิทธิภาพ
ซึ่งเขายกย่องให้แร่เบนโทไนท์  เป็นแร่ดินเพื่อชีวิต      ( FOR LIFE ) เป็นแร่ที่ทรงคุณค่ามีคุณประโยชน์อย่างมากมายในการละลายปลดปล่อยแร่ธาตุให้แก่สิ่งมีชีวิตทุกชนิด คือ มนุษย์ , พืช , สัตว์ , น้ำ , ดิน , จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ และ สิ่งแวดล้อม

    กลุ่ม บริษัทฯ ของเราได้ตระหนักถึงคุณค่าของสินแร่สำหรับงานเกษตรและอุตสาหกรรมอีกหลายประเภท  รวมถึงสินค้าคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ที่ทรงคุณค่า  มาบริการทุกท่านด้วยใจในราคามิตรภาพ

                                                                                                        คุณวรีรัตน์  กิติทวีเกียรติ
                                                                                                              กรรมการผู้จัดการ
                                                                                                               โทร. 085-2451459

ขยายกิจการ

และในปี 2552 บริษัทฯ ได้ขยายกิจการเพิ่มอีก 1 บริษัท นั่นคือ บริษัท ทรัพย์สุวรรณ อินดัสตรี จำกัด เราผลิต ขี้เถ้าแกลบ ส่งออกไปต่างประเทศ รวมถึงส่งออกและ นำเข้าสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายจากต่างประเทศ สำหรับ งานเกษตร และ งานอุตสาหกรรม อาทิเช่น โซเดียมเบนโทไนท์, แร่แบไรท์ หรือ แบเรียมซัลเฟต เกรด เคมี และเกรดน้ำมัน, สารโพลีเมอร์, ดินฟอกสีน้ำมัน, อะมิโนแอซิด, ฮิวมิคแอซิด ชนิดผง และ ชนิดน้ำ, จิบเบอร์เรลลิน, ดินขาว หรือ ไชน่าเคลย์, ทัลคัมผง ทรายแมว, สารบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์บำบัดกลิ่น, บำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 02-4639624  
  085-2451459 คุณวรีรัตน์ กิติทวีเกียรติ
    (กรรมการผู้จัดการ)
  086-4455094 คุณเบีย
  081-3418780 คุณอ้อ

LINE: 0619356544