จุลินทรีย์ อี เอ็ม เบส EM. BASE ชนิดน้ำ

รหัสสินค้า:
A013
สี :
ขนาด :
จำนวนที่สั่งซื้อ :
 

จุลินทรีย์ อีเอ็มเบส

หัวใจสำคัญของการบำบัดน้ำและกลิ่นไม่พึงประสงค์
ด้วยเอนไซม์ทำงานว่องไว เห็นผลการดับกลิ่นได้ทันที เราพัฒนาด้วยเทคโนโลยีจากเชื้อ MASTER เข้มข้นสูง 107


ขนาด บรรจุ 1 ลิตร
ขนาดบรรจุ 5 ลิตร ,

จำหน่ายทั้งปลีก และ ส่ง กรุณาโทรสอบถามราคาพิเศษ 
กรุณาติดต่อ    โทร. 086-4455094  คุณเบีย  ,   081-3451233 ,   


                                  Specification

EM ย่อมาจาก Effective Microorganisms จุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง
 BASE  เป็นเครื่องหมายการค้าของเรา
 EM.BASE  แปลว่า  กลุ่มจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง BASE
ซึ่งบริษัทฯ เราประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพโดยนำจุลินทรีย์ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติให้มาทำงานร่วมกัน คือ การย่อยสลายของเสียในธรรมชาติ ให้กลับกลายเป็นสารที่มีประโยชน์แก่มนุษย์ สัตว์ และพืช ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่สรรพสิ่งในโลกนี้
          จุลินทรีย์ EM.BASE ที่เราใช้เทคนิคพิเศษเพาะเลี้ยงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มจุลินทรีย์ที่ต้องการอากาศ คือ AZOTO BACTOR ในขณะที่จุลินทรีย์ตัวนี้ทำงานคือ ย่อยสารอินทรีย์จะปลดปล่อยฮอร์โมนและวิตามินต่างๆ มากมาย เช่น กรดอะมิโน , กรดอินทรีย์ , วิตามิน A , วิตามิน B , GIBBERLALIN , CYTOXININ , AUXIN , THAIAMINE , ROBOFLAVIN และสารปฎิชีวนะ STEPTOMYCINE ซึ่งเป็นยารักษาพืชและสัตว์
รวมถึงจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการอากาศ ที่เราเพาะเลี้ยงมี BARCILLUS ,                 YEST , ACTINMYCETES จุลินทรีย์กลุ่มนี้จะทำหน้าที่เข้าไปย่อยสลายโปรตีนให้เป็นกรดอะมิโนย่อยของเสีย เช่น ก๊าซไข่เน่า แอมโมเนีย มีเทน ให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ
จุลินทรีย์ EM.BASE เป็นจุลินทรีย์ที่เน้นช่วยเหลือด้านการเกษตรธรรมชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อคน สัตว์ ช่วยรักษาสมดุลย์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

มารู้จัก จุลินทรีย์ EM.BASE กันเถอะ

จุลินทรีย์ EM.BASE
          จุลินทรีย์ EM.BASE เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาตินำมาเพาะเลี้ยงด้วยสารอาหารและเทคนิค พิเศษ แล้วจึงนำมารวมกันเป็นจุลินทรีย์สร้างสรรค์ประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วย
• Aerobic Bacteria (จุลินทรีย์ต้องการอากาศ)
1. Azotobactor
          • Anaerobic Bacteria ( จุลินทรีย์ไม่ต้องการอากาศ )
            1. Lactobacitti
            2. Bocillus
            3. Actinomyceies
            4. Yeast
            5. Lactic Acid Photo Synthetic Bacteria
          • เอ็นไซม์และวิตามิน
            1. Thiamine
            2. Ribofiavin
            3. Pyridoxine
            4. Cyanocobaiamine
            5. Nicotinic Acid
            6. Pantothenic Acid
            7. Indoleacetic Acid
            8. Gibberellin
            9. Antibiotic ( Steptomycin )
            10. Lactic Acid
            11. Amylase
- ความเข้มข้น จำนวนเชื้อ 107 เซลส์ / มิลลิเมตร 
- อุณหภูมิที่เหมาะสม 18 – 45 C
- Q.C. ควบคุม ณ ค่า PH ที่ไม่เกิน 3.2
- อายุการใช้งาน 1 ปี ( เมื่อเปิดแล้วควรใช้ให้หมด ภายใน 3 เดือน )


จุลินทรีย์ EM.BASE มีคุณประโยชน์ ดังนี้
1. การแก้ปัญหาด้านการเกษตร
1.1 ช่วยในการทำเกษตรปลอดสารพิษ
1.2 ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ต่างๆ ในดิน ให้กลายเป็นปุ๋ยที่พืชสามารถดูดซึม เป็นอาหารได้ง่ายขึ้น
1.3 ช่วยปรับสภาพดิน ให้เป็นดินที่ร่วนซุยเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช
1.4 ช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชและโรคพืชต่างๆ เช่น    รากเน่า โคนเน่า เป็นต้น
1.5 ช่วยในการสร้างสรรค์ฮอร์โมนพืชต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรทั้งคุณภาพและปริมาณ ( เกษตร อุตสาหกรรม )
1.6 ช่วยในการลดการนำเข้าของยาฆ่าแมลง ฆ่าเชื้อรา ซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์
2. การแก้ปัญหาด้านปศุสัตว์ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ
2.1 ช่วยในการย่อยสลายมูลของสัตว์ต่างๆ ให้กลายเป็นปุ๋ยที่ดีสำหรับพืช
2.2 ช่วยในการดูแลฟาร์มสัตว์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสะอาดปราศจากเชื้อโรคที่เป็นพิษต่างๆ เช่น อหิวาและโรคระบาดต่างๆ
2.3 ช่วยเสริมสร้างสุขภาพของสัตว์ เพิ่มปริมาณและคุณภาพการผลิตให้สูงขึ้น
3. การแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
3.1 ช่วยในการทำปุ๋ยหมัก ( ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ) จากเศษอาหารในครัวเรือนให้กลายเป็นปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชและผัก
3.2 ช่วยปรับสภาพน้ำต่างๆ จากบ้าน โรงเรียน โรงงาน ให้กลับสู่สภาวะสมดุลสำหรับสัตว์น้ำ
3.3  ช่วยย่อยสลายสิ่งปฏิกูล  และ  ช่วยลดกลิ่นเหม็นต่างๆ
3.4  ช่วยลด  BOD   ในน้ำให้ได้ผลดีเยี่ยม
3.5  ช่วยลด  COD   ในน้ำให้ได้ผลดีเยี่ยม
3.6  ช่วยบำบัดกลิ่นบริเวณที่ต้องการจะดับกลิ่น เห็นผลภายใน 1  วัน
3.7  ช่วยปรับสภาพน้ำต่างๆ  เช่น  บ้านเรือน , ครัวเรือน , โรงเรียน , โรงงานอุตสาหกรรม  ให้กลับสู่สภาวะสมดุลย์  ทำให้น้ำสะอาดปราศจากกลิ่นรบกวน

วิธีการใช้จุลินทรีย์ EM.BASE
          ใช้กับพืช + ผัก
            1. ในภาวะปกติ ใช้อัตราส่วน 1 : 200 คือ EM.BASE 1 ส่วน และน้ำสะอาด 200 ส่วน ฉีดพ่นหรือรดพืชผัก ต้นไม้ ทุกชนิด ทุก 7 วัน หรือสามารถขยายได้ คือ ใช้ EM.BASE 1 ลิตร กากน้ำตาล ( Molass )                       1 ลิตร และ น้ำสะอาด 25 ลิตร หมักปิดฝาทิ้งไว้ 5 – 7 วัน แล้วนำมาใช้ผสมน้ำสะอาด 1 : 200 รดพืชผักได้ เหมือนข้อ 1.1 แล้ว ควรใช้ให้หมดโดยเร็ว ถ้ามีกลิ่นเหม็นแสดงว่า ภาชนะปิดหรือน้ำไม่สะอาด ให้ทำใหม่อีกครั้ง
            2. เมื่อเกิดโรครากเน่า หรือ แมลงระบาด ให้ใช้อัตราส่วน 1 : 1000 ฉีดพ่นวันเว้นวันจนกว่าจะหยุดระบาด ( ใช้อัตราส่วน 1 : 50 ทาบริเวณรากเน่า โคนเน่าได้เลย )
            3. การทำปุ๋ยหมักมูลสัตว์อย่างง่ายๆ โดยใช้
                     มูลสัตว์ ( ทุกชนิด ) 1 ก.ก. . รำละเอียด 1 ก.ก.
                     แกลบ เศษฟาง 1 ก.ก. . จุลินทรีย์ EM.BASE 3 ช้อนโต๊ะ
                     กากน้ำตาล  3 ก.ก. . น้ำสะอาด ประมาณ 1 ลิตร

วิธีทำ - คลุกมูลสัตว์ รำ และแกลบเข้าด้วยกัน
            -ผสม EM.BASE , กากน้ำตาล 1 น้ำ คนให้เข้ากัน แล้วราดลงบนส่วนผสมคลุกเคล้าให้ทั่วแล้วกำบีบ    ( ความชื้นประมาณ 40% ) สังเกตไม่ให้มีน้ำไหลออกมาตามง่ามมือเป็นใช้ได้ นำไปกองบนพื้นปูกระสอบ พลาสติก ที่รองด้วยเศษหญ้าหรือฟาง เฉลี่ยสูงไม่เกิน 1 ฟุต คลุมด้วยกระสอบหรือผ้าพลาสติก ทิ้งไว้ 5 ชม. อย่าให้ความร้อนเกิน 50 องศาเซลเซียส ถ้าเกินให้กลับกองปุ๋ยทันที หมักไว้ 7 – 10 วัน จะมีกลิ่นหอม นำไปใช้โดยใช้กับแปลงพืชผัก หรือ โคนต้นไม้ดอกไม้ และรด EM.BASE อัตราส่วน 1 : 200 อีกครั้ง

        ใช้ปรับสภาพน้ำ  และ  บำบัดน้ำเสีย
 อัตราใช้   10  ลิตร / ปริมาณน้ำเสีย  10  ลบม. ใส่ทุกๆ 7 วัน ต่อ ครั้ง    
                 ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำ
EM.BASE เป็นจุลินทรีย์ที่เน้น ช่วยเหลือการทำเกษตรตามธรรมชาติ โดย
1. การเกษตรปลอดสารพิษ
2. การเกษตรที่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง สารกำจัดวัชพืชต่างๆ ยาฆ่าเชื้อรา เป็นต้น3. การเกษตรที่รักษาสภาพแวดล้อม โดยพัฒนาเพิ่มผลผลิตเป็นเกษตรอุตสาหกรรมได้


วิธีใช้กับสัตว์ต่างๆ เช่น สุกร ไก่
   1. ผสม EM.BASE 1 ลิตร + กากน้ำตาล 1 ลิตร 1 น้ำสะอาด 25 ลิตร หมักไว้ 5 – 7 วัน แล้วนำมาผสมน้ำสะอาด 1 : 100 ฉีดล้างให้ทั่วดอก เพื่อกำจัดกลิ่นเหม็นและรักษาความสะอาดในดอกได้
   2. ผสม EM.BASE 1 : 5000 กับน้ำ ให้สัตว์กินเป็นประจำและผสม  EM.BASE 1 ช้อนโต๊ะ กับน้ำ 1 / 2 ลิตร ใส่กระบอกฉีดพ่นเป็นฝอยให้ทั่วอาหารสำเร็จรูป แล้วคลุกเคล้าทิ้งไว้ 1 ชม. จึงนำมาเลี้ยงสัตว์ จะช่วยให้สัตว์สุขภาพแข็งแรงต้านทานโรคได้ดีขึ้น มูลสัตว์จะไม่เหม็นมากเป็นปุ๋ยที่ดีสำหรับพืชผัก และลดการใช้ยาปฎิชีวนะได้มาก เนื้อแน่น น้ำหนักดี ผลผลิตสูงทั้งคุณภาพและปริมาณ
วิธีใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
  1. โดยนำพืช ผัก อาหารเหลือใช้ต่างๆ ใส่ถังและเติม EM.BASE 
  1 : 20 เล็กน้อย ปิดฝาหมักทิ้งไว้ 10 – 15 วัน เจาะรูติดก๊อกและเปิดใช้จะได้น้ำปุ๋ยชีวภาพ นำไปรดพืช ผัก หรือใช้ราดส้วมทำความสะอาดห้องน้ำ โดยผสมน้ำสะอาด ราดให้ทั่ว จะช่วยดับกลิ่นเหม็นและปราศจากเชื้อโรคร้ายๆ ได้
จุลินทรีย์ EM.BASE
ขนาดบรรจุ 1 ลิตร , 5 ลิตร , 10 ลิตร , และ 20 ลิตร

ความเห็นจากลูกค้าจริง