ซีโอไลท์

รหัสสินค้า:
A026
สี :
ขนาด :
จำนวนที่สั่งซื้อ :
 

ซีโอไลท์ ( Zeolite )
ประโยชน์ซีโอไลท์ ( Zeolite ) รักษาสมดุลของ pH
ในน้ำมีความพรุนในตัวสูง ช่วยปรับดูดซับปุ๋ย และแร่ธาตุอาหารไว้
ไม่ถูกชะล้างจับสารพิษ ของเสีย ในระบบทางเดินอาหารของสัตว์


คุณสมบัติและประโชยน์ของ ซีโอไลท์
ซีโอไลท์ ประเภทผง นิยมใช้กันมากในกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
โดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้ง ใช้ได้ทั้งการเตรียมบ่อ โดยหว่านให้ทั่วพื้นบ่อ
หรือขณะเลี้ยง ซึ่งช่วยดูดซับแก๊สพิษ เช่น แอมโมเนีย แก๊สไข่เน่า
ที่เกิดจากของเสียจำพวกกุ้ง และอาหารที่เหลือเน่าเสีย ปัจจุบัน
มีการนำไปประยุกต์ใช้ในทางการเกษตร 


สำหรับพืช มีคุณประโยชน์ใช้ในการดูดซับแร่ธาตุหลัก
N P K ในปุ๋ยให้อยู่ในดิน และค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหาร
ให้กับพืช ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชทุกๆระยะ
ยังช่วยบำรุงดิน ปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีขึ้น เพิ่มความพรุนของดิน
ดินร่วนซุย และช่วยเสริมในการตรึงธาตุไนโตรเจนในอากาศลงดิน
ช่วยให้พืชใบเขียว ต้านทานโรและแมลง พืชเจริญเติบโตสมบูรณ์
ผลผลิตสูงขึ้น ใช้ได้ดีทั้ง พืชไร่ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย
ยางพารา ปาล์ม และไม้ผล เช่น ลำไย สับปะรด มะม่วง ลองกอง
ส้ม มะนาว กล้วย รวมไปถึงพืชผักสวนครัวเช่น พริก แตงกวา
กระเทียม หอม คะน้า ทุเรียน พืชไร่พืชสวน และผัก ทุกชนิด


 

ความเห็นจากลูกค้าจริง