ฟอสเฟต (P2O5 12.57%)

รหัสสินค้า:
A024
สี :
ขนาด :
จำนวนที่สั่งซื้อ :
 

ฟอสเฟต (Phosphate)
(P2O5  12.57%)
คือสารประกอบแคลเซียมฟอสเฟต 
ใช้ผสมปุ๋ยอินทรีย์รองก้นหลุมหรือใส่แปลงผักตั้งแต่เตรียมดิน
ช่วยให้พืชออกรากมากโตเร็ว ลดความเป็นกรดของดิน
ช่วยให้ดินร่วนซุย เพิ่มแร่ธาตุในดินที่ละลายได้ให้มากขึ้น
ผลพลอยได้ คือ จุลธาตุต่างๆ ที่ตกค้างในดินสามารถ
ละลายออกมาเป็น
ประโยชน์ต่อพืชมากขึ้น

ความเห็นจากลูกค้าจริง