ยีสต์ ผง

รหัสสินค้า:
A027
สี :
ขนาด :
จำนวนที่สั่งซื้อ :
 

ยีสต์ ผง

ปัจจุบันการวิจัยการใช้ยีสต์ทางด้านการเกษตรได้รับ
ความสนใจเพิ่มมากขึ้น เช่น ใช้เป็นตัวควบคุม
ทางชีวภาพโรคพืช
และโรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว
ที่เกิดจากชื้อรามียีสต์ไม่กี่ชนิดที่ทำ
ให้เกิดโรคกับมนุษย์ สัตว์และพืช ดังนั้นจึงถือว่า
ยีสต์เป็นจุลินทรีย์
ที่ค่อนข้างปลอดภัย และมีประโยชน์มากกว่าเป็นโทษ


และเป็นแหล่งโปรตีน เสริมสร้างความแข็งแรง
ในโครงสร้างพืช เสริมสร้างผนังเซลส์ให้พืชมีความ
แข็งแกร่งจากภายในสู่ภายนอก แมลงกัดเจาะยาก

ความเห็นจากลูกค้าจริง