เทวดาอะมิโน โปรตีน 40% ชนิดน้ำ 1 ลิตร (ฝาส้ม)

รหัสสินค้า:
A004
สี :
ขนาด :
จำนวนที่สั่งซื้อ :
 

คุณประโยชน์ของสารอินทรีย์น้ำ อะมิโนแอซิด โปรตีน 35 %
-  เป็นนวัตกรรมใหม่ของสารปรับปรุงดิน ช่วยส่งเสริมกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน เนื่องจากกรดอะมิโนเป็น
   หน่วยย่อยของโปรตีนที่มีอนุภาคเล็กละเอียดมากจึงเป็นอาหารของจุลินทรีย์ในดิน ทำให้เกิดกระบวนการ
   ทำงานของจุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์ในการย่อยสลายธาตุอาหารพืชเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพืช
- ช่วยปรับค่า PH ของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช
- ประโยชน์ช่วยเสริมการเจริญเติบโตของพืช การแตกราก การแตกกิ่งและใบอ่อน ช่วยให้พืชแข็งแรง มีภูมิ
   ต้านทานโรค ใช้ได้กับทุกพืช อาทิ นาข้าว, ไร่อ้อย, ปาล์ม, ยาง, มันสำปะหลัง, ไม้ผล, ไม้ดอก, ไม้ประดับ
- ช่วยบำรุงพืชในช่วงออกดอกออกผล ให้ดอกสมบูรณ์ ขั้วเหนียวไม่หลุดร่วงง่าย ส่งผลถึงผลผลิตที่ได้เต็มเม็ด
   เต็มหน่วย เพิ่มผลผลิตได้ดี ช่วยทำให้พืชไม่เครียด มีความทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งได้ดียิ่งขึ้น
- ช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิตทั้งรสชาติเข้มข้น เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มปริมาณ สีสันให้ผลผลิตที่ดีมาก อีกทั้งยัง
  ปลอดสารพิษ ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภครวมถึงสิ่งแวดล้อม


วิธีใช้  อัตรา 30 ซีซี (1 ฝา)ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบพืชทุก 7-15 วัน เพื่อบำรุงพืช
         อัตรา 100 ซีซี (3 ฝา)ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นลงดินทุกๆ 7-15 วัน เพื่อบำรุงดิน
         (เก็บในที่ร่ม อากาศไม่ร้อนจัด เก็บไว้ได้นานไม่น้อยกว่า 1 ปี)


ติดต่อสอบถาม 086-4455094 คุณเบียความเห็นจากลูกค้าจริง