แร่ ยิปซั่ม

รหัสสินค้า:
A028
สี :
ขนาด :
จำนวนที่สั่งซื้อ :
 

แร่ ยิปซั่ม

ประโยชน์ด้านการเกษตร มี 2 อย่าง คือ
(1) เป็นแหล่งธาตุรอง (secondary nutrient elements)
เนื่องจากยิปซัมมีธาตุ แคลเซียมและกำมะถัน ซึ่งเป็นธาตุ
อาหารที่จำเป็น สำหรับพืช
(2) เป็นสารปรับปรุงสมบัติของดิน 2 ด้าน คือ ช่วยปรับปรุง
สมบัติทางทางเคมีและ สมบัติทางฟิสิกส์ของดิน การใส่ยิปซั่ม
ในดินจะก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์
หลายอย่าง ซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม
สามารถ นำยิปซั่มมาทำปูนปลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์ (portland cement)
แผ่นยิปซัมอัด (gypsum board) หรือ แผ่นยิปซัมบอร์ด ชอล์ก กระดาษ
ดินสอ ฯลฯความเห็นจากลูกค้าจริง