โปตัสเซียมฮิวเมท ชนิดผง ตรา เทวดา ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ไร้สารเคมี ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค

รหัสสินค้า:
A001
สี :
ขนาด :
จำนวนที่สั่งซื้อ :
 


         

            สารสกัดอินทรีย์ชนิดผง โปตัสเซียมฮิวเมท ละลายน้ำได้ 100% ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม ต่อกระสอบ

เป็นสินค้านวัตกรรมใหม่ ใช้ปรับสภาพดิน และบำรุงพืชอีกทั้งยังสามารถช่วยป้องกันแมลง ด้วยกลิ่นคาร์บอนที่แมลงไม่ชอบ สกัดจากธรรมชาติ มีแร่ธาตุธรรมชาติ ปลอดสารพิษ ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค รวมถึงปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

ส่วนประกอบของโปตัสเซียมฮิวเมท ชนิดผง ละลายน้ำได้ 100%

มีความเข้มข้นของกรดฮิวมิค      ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20% โดยน้ำหนัก
มีธาตุอาหารโปตัสเซียม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20% โดยน้ำหนัก
มีปริมาณอินทรียวัตถุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50% โดยน้ำหนัก
ค่า PH ไม่น้อยกว่า 9
ค่าความชื้น ไม่น้อยกว่า 10%
ธาตุคาร์บอน ไม่น้อยกว่า 20%
ซึ่งธาตุคาร์บอน มีกลิ่นไฟไหม้ที่แมลงไม่ชอบ จะบินหนีไปเอง

สารสกัดอินทรีย์ชนิดผง โปตัสเซียมฮิวเมท ละลายน้ำได้ 100% ส่วนประกอบหลักและคุณสมบัติดังนี้
 • เป็นนวัตกรรมใหม่ ชนิดผงละลายน้ำได้ 100% ใช้ในการบำรุงพืชและปรับปรุงดิน
 • ละลายน้ำได้ 100% พืชสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ดี
 • ค่า PH 10 แก้ไขปรับสภาพดินที่เป็นกรดหรือดินเปรี้ยว
 • ฮิวมิคแอซิด มากกว่า 20% เป็นสาระสำคัญในการปรับโครงสร้างของดินทำให้ดินดี มีความร่วนซุย เพิ่มแร่ธาตุอาหารให้ดินดี มีความอุดมสมบูรณ์ เมื่อดินดีปลูกพืชก็จะได้ผลผลิตที่ดีตามไปด้วย
 • ธาตุโปตัสเซียม ไม่น้อยกว่า 20% ช่วยเพิ่มขนาดผลใหญ่ ผลดก เพิ่มน้ำหนัก ปริมาณ รวมถึงคุณภาพผลผลิต อีกทั้งช่วยเพิ่มคุณภาพรสชาติเข้มข้นของผลไม้ให้เป็นพรีเมี่ยม เกษตรกรขายได้ราคาดี
 • มีอินทรียวัตถุ ไม่น้อยกว่า 50% ทำให้ดินดำ อุ้มน้ำได้ดี ดินดี เหมาะสมกับการปลูกพืชแบบปลอดสารพิษ ฟื้นฟูดินเสื่อมสภาพ พลิกฟื้นดินตายให้กลายเป็นดินเป็นปลูกพืชเชิงพาณิชย์อย่างได้ผลดี
 • มีธาตุคาร์บอน ไม่น้อยกว่า 20% เป็นกลิ่นไหม้ และมีความขมที่แมลงไม่ชอบจึงสามารถช่วยป้องกันแมลงได้ ปลอดสารพิษ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค รวมถึงสิ่งแวดล้อม

วิธีใช้ และอัตราส่วนการใช้
 1. ฉีดพ่นทางใบ อัตรา 1:800 เท่า อัตรา 20-30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
 2. ใช้พ่นหรือรดลงดิน อัตรา 1:200 เท่า อัตรา 1 กก. ต่อน้ำ 20 ลิตร
 3. ใช้โรยผงลงโคนต้นไม้ รอบทรงพุ่ม และรดน้ำตาม เช่น ประมาณ 1 กก. ต่อต้นทุเรียน 3 ปี ขึ้นไป เดือนละครั้ง (ควรสวมถุงมือทุกครั้ง เมื่อใช้สาร)
 4. ใช้เป็นวัตถุดิบผสมในสูตรน้ำหมักชีวภาพ ร่วมได้ทุกสูตร เป็นตัวละลายน้ำหมัก เพื่อเพิ่มคุณภาพปุ๋ยน้ำให้มีประสิทธิภาพสูง โดยผสมผงฮิวเมทได้ตั้งแต่ 10%-25% อัตรา 10 กก. ต่อปุ๋ยน้ำหมัก 100 ลิตร เมื่อขยายหัวปุ๋ยน้ำแล้วจึงนำไปใช้ฉีดพ่นแปลงเกษตร จะใช้อัตรา ผสมน้ำ 20-40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
ติดต่อสอบถาม 086-4455094 คุณเบีย

ความเห็นจากลูกค้าจริง